AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l'empresa mercantil UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES SA amb domicili social a Rambla de Catalunya, 81, principal de Barcelona, ​​amb CIF A63270839., inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 37641, Foli 44 de la secció General de Societats, i Foli 55, Full B-306.867, Inscripció 4. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.unifedesport.com  i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES SA, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a UNIFEDESPORT CORREDORIA d'ASSEGURANCES SA o a tercers.

UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet d’UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A.

Amb els límits establerts a la llei, UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet d’UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet d’UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A.

Així mateix, per accedir als serveis que UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A., per tal de poder-li oferir els nostres serveis.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a Rambla de Catalunya, 81 pral. - 08008 BARCELONA, o bé, enviar un correu electrònic a info@unifedesport.com.

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic  o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A., a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@unifedesport.com, manifestant la seva voluntat.

Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d'aquesta web, l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. En cas que vostè. Inclogui en els formularis d'aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A., o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà del previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A.  reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A., els seus administradors, directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l' ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.
UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari.
UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. no recomana ni garanteix cap de la/les Informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d' ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web d’UNIFEDESPORT CORREDORIA d'ASSEGURANCES SA com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d'UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( "hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat accionista de UNIFEDESPORT CORREDORIA d'ASSEGURANCES SA són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. per les seves societats accionistes o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A. l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.A.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.